ค่าแฟรนไชส์ 20,000 บาท
งบการลงทุน 150,000 บาท
จำนวนสาขา 2 สาขา Coming Soon 2 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาลาดพร้าว 71  นาคนิวาส 34
 2. สาขาสวนผัก
 3. สาขาลำลูกกาคลอง 2 (new)
 4. สาขาภูเก็ต (new)
การลงทุน
 1. ค่าแฟรนไซส์ 20,000 บาท
 2. ค่า start up fee 150,000 บาท
  (รวมค่าฝึกอบรม instructor, ชุด starter kits, ชุดดินเบาเริ่มต้น 10 ก.ก.)
 3. ค่าค้ำประกันการดำเนินงาน 20,000 บาท (ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา)
 4. ไม่มีการเก็บ Royalty fee ตลอดอายุสัญญา
ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี
หมายเหตุ จะเห็นได้ว่าการทำแฟรนไชส์กับ Play Fun Clay สามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี
(รายละเอียดดังกล่าว เป็นการอ้างอิงการดำเนินการที่ร้านต้นแบบเท่านั้น หรือการลงทุนแล้วแต่ปัจจัยอำนวยในแต่ละสถานที่นั้นๆ)
คุณสมบัติผู้ลงทุน
 1. รักงานศิลปะ และมีความใส่ใจในพัฒนาการเด็ก
 2. มีความสามารถในการบริหาร จัดการงานด้านการสอนเด็ก
 3. มีทำเลที่เหมาะสม กับการประกอบธุรกิจ อาจจะเป็นโรงเรียน หรือตามหมู่บ้าน และแหล่งชุมชน
 4. มีศักยภาพ และเชื่อมั่นในธุรกิจที่น่าลงทุน
สิ่งที่ได้รับ
 1. ผู้ซื้อจะได้รับสิทธิในการใช้ชื่อ และเครื่องหมายการค้า
 2. อบรมครูผู้สอน 2 ท่าน รวม (150 ชั่วโมง)
 3. รับออกแบบ และตกแต่งสถานที่
 4. ชุด starter kits สำหรับเด็ก 10 ชุด อุปกรณ์การปั้น 2 ชุด สำหรับคุณครู, ดินเบา 10 ก.ก.
 5. ส่วนลดในการซื้อดินเบา (10 %)
 6. ส่วนลดในการขายชุด DIY (30%)
อื่นๆ
 1. ค่าเรียนไม่แพง
 2. ลงทุนในสถานที่โรงเรียน หรือที่บ้านก็ได้
 3. ไม่เก็บค่า Royalty Fee
 4. ได้สิทธิ์ในการซื้อดิน และสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด

หลักสูตรที่แตกต่าง

 • เล่านิทานประกอบจินตนาการ
 • ชิ้นงานออกมาในรูปแบบ 3 D
 • เสริมสร้างกล้ามเนื้อมือ ให้เด็กเริ่มหัดเขียน
 • พัฒนา IQ , EQ , CQ ความคิดสร้างสรรค์
 • สร้างสมาธิด้วยดนตรี classic ระหว่างเรียน
 • สร้างความมั่นใจ ปลูกต้นไม้ความสำเร็จด้วยภาษา NLP
 • NLP ภาษาสร้างโลก
 • ปลุกพลังบวกด้วยเทคนิค NLP

หลักสูตร Financial Analysis

 • วิเคราะห์ผลตอบแทนสำหรับผู้ลงทุน (แฟรนไชส์)